GARANTINIS APTARNAVIMAS

Garantija taikoma: Visiems atliktiems darbams taikoma garantija iki 90 dienų, priklausomai nuo to kokie darbai buvo atlikti. Garantija suteikiama tiek darbams, tiek pakeistoms detalėms. Jei buvo remontuojamos detalės susidedančios iš vidinių komponentų, garantija gali būti suteikiama tik pakeistiems komponentams. Profilaktinio valymo atvejais įrenginiams, kai nereikia keisti detalių suteikiama 30-ies dienų garantija. Garantiniu talono laikomas apmokėjimo čekis (arba pavedimo kopija), o garantinio aptarnavimo laikas skaičiuojamas nuo atlikto remonto pabaigos.

Garantija netaikoma: Jei įrenginys turi mechaninių, drėgmės ar kitų pažeidimų dėl kurių negalime užtikrinti tinkamo tolimesnio veikimo. Jei klientas neturi apmokėjimo čekio arba pavedimo kopijos. Jei buvo aptiktas įrenginio pažeidimas atsitikęs dėl vartotojo kaltės (fiziniai pažeidimai, ardymas, apliejimas). Garantija nesuteikiama programiniams įrenginių darbams. Garantijos netaikomos eksplotacinėms medžiagoms (telefonų apsauginiais stiklai ir plėvelės, dėklai, krepšiai, dėžės.). Į garantiją neįeina įrenginiuose esanti informacija (telefonų numeriai, nuotraukos, dokumentai, kita asmeninė informacija).

Prieš atiduodant bet kurį įrenginį garantiniam patikrinimui atlikti, už duomenų atsarginės kopijos pasidarymą atsako klientas. Už visą įrenginyje esančią informaciją garantinis servisas neatsako.

Įrenginio patikra garantiniam remontui atliekama nemokamai, tačiau nustačius, kad gedimas priskiriamas ne garantiniam atvejui – imamas patikros mokestis 12 Eur. Taip pat, jei įrenginiui reikalingas siuntimas – 3.5 Eur kurjerio paslaugos Lietuvoje. Siunčiant į užsienį taikomi kitokie siuntimo įkainiai.

Pristatant įrenginį garantiniam remontui būtina turėti garantiją patvirtinantį dokumentą (kasos čekis arba bankinio pavedimo kopija), neturint garantinio dokumento remontuoto įrenginio garantija laikoma negaliojančia.

Pripažinus įrenginio gedimą garantiniu atveju servisas įsipareigoja sutvarkyti prieš tai remontuotą gedimą nemokamai. Atlikimo terminas priklauso nuo konkrečios situacijos, bet negali viršyti 90-ies dienų. 

Po garantinio remonto įrenginiams garantija nėra pratęsiama. Garantija skaičiuojama toliau (likęs garantijos dienų likutis) nuo įrenginio pristatymo garantiniam remontui dienos.