REMONTO PASLAUGŲ TAISYKLĖS

Toliau nurodomos taisyklės kuriomis vadovaujamės remontuodami elektroniką:

Įrenginio registracija remontui: Priimant įrenginį konsultantas nurašo tikslų įrenginio modelį, serijinį numerį, jei yra IMEI numerį. Apžiūrima bendra įrenginio būklė, pažymimi visi  įrenginio trūkumai. Išklausoma kliento pastabų, pažymimi gedimai, kita informacija. Atspausdinamas priėmimo – perdavimo remontui aktas, pasirašoma dvišalė sutartis. Viena dokumento kopija perduodama klientui, kita paliekama konsultantui.

Gedimo nustatymas: Pirminė įrenginio patikra vykdoma nemokamai. Pilna įrenginio diagnostika trunka iki 4 darbo dienų, priklausomai nuo gedimo sudėtingumo ir kainuoja 10 EUR. Išskirtiniais atvejais įrenginio gedimo nustatymas gali trukti ir ilgiau. Po apžiūros atsisakius remontuoti įrenginį arba kai remontas netikslingas (nėra galimybės gauti reikiamų detalių, per dideli įrenginio pažeidimai, kitais atvejais) mokamas diagnostikos mokestis – 10 EUR.

Remonto vykdymas: Remonto pradžia laikoma kliento patvirtinimo gavimas, susisiekiant telefonu, gyvai žodžiu ar kitais kontaktiniais būdais. Jei remonto suma neviršyja 30 EUR arba remonto kaštai buvo aptarti priimant įrenginį remontui, remontuoti įrenginį servisas gali ir neįspėjęs kliento. Įrenginio remonto terminai aptariami pokalbio metu arba atskirai, telefono skambučiu ar el. paštu. Ne visais atvejais remontą pavyksta įvykdyti per numatytą terminą. Tokiu atveju apie remonto eigos pratęsimą klientas informuojamas telefonu ar kitais nurodytais kontaktais. Taip pat, remonto metu nustačius nenumatytus kaštų pakitimus, klientas su situacija supažindinamas  telefonu arba el. paštu. Gavus jo sutikimą, remontas tęsiamas toliau, numatyta tvarka.

Remonto metu neatsakome: už klientų asmeninę informaciją paliktą įrenginiuose bei jų laikmenose už įrenginiuose esančios programinės įrangos legalumą, kitas įdiegtas programas. Servisas neatsako už remonto metu pastebėtas pažeistas vidines ar išorines įrenginio dalis ir jų būklę. Po ardymo ar remonto pažeistų detalių būklė gali pablogėti. Taip pat servisas neatsako už gedimus kurių priėmimo metu nepastebėta arba jų nustatyti nebuvo neįmanoma.

Įrenginio atsiėmimas ir garantija: Atsiimant įrenginį būtina patikrinti, ar grąžinama visa remontuoti pristatyto įrenginio komplektacija. Po įrenginio atsiėmimo dėl jo komplektacijos pretenzijos nepriimamos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo remonto darbų užbaigimo datos. Garantinio aptarnavimo sąlygos išdėstytos garantiniame talone, kurį klientas gauna atsiimdamas įrenginį. Taip pat su bendra informaciją apie garantinį aptarnavimą galima susipažinti mūsų internetinės svetainės skiltyje „Garantinis aptarnavimas“ Neatsiėmus įrenginio ilgesnį laiką taikomas sandėliavimo mokestis arba įrenginys utilizuojamas. Informaciją apie neatsiimtų įrenginių utilizavimą bei kitas taisykles rasite mūsų tinklapio skiltyje „Neatsiimtos įrangos utilizavimas“